1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
TEXI POWER 550 S mit Synchronizer
289,00 € *
TEXI POWER 550 S ohne Synchronizer
249,00 € *
Kupplungsmotor Ho Hsing 1400 RPM 220V
219,00 € *
Kupplungsmotor 2800 RPM 220V
179,00 € *
Stichplatte passend für PFAFF 138 mit 6mm (A1,4)
129,00 € *
Stichplatte passend für PFAFF 138 mit 4mm (A1,4)
95,00 € *
Stichplatte Pfaff 118 10mm (B Ausführung)
95,00 € *
Stichplatte passend für PFAFF 118 mit 6mm (B Ausführung)
68,50 € *
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5